Kantýna roku

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KDO JSME A PROČ SOUTĚŽ POŘÁDÁME

říme v perspektivu podnikání v oboru gastronomie a společného stravování. Jsme zástupci ProZAMS - Sdružení pro zaměstnanecké stravování a Klubu zaměstnavatelů. Společně soutěž vyhlašujeme a organizujeme.

Obor stravovacích služeb i s návazným dodavatelským řetězcem zaměstnává přes 150 000 osob a je nedílnou součástí při skladbě HDP a vytváří přidanou hodnotu, svou spotřebou podněcuje k činnosti dalších odvětví (potravinářství, strojírenství, výroba skla, porcelánu, textilu aj.).

Cílem soutěže je ocenění podnikajících v segmentu veřejného zaměstnaneckého stravování, péče o zaměstnance a vytváření zdravého pracovního prostředí zaměstnavateli. Soutěž bude inspirací pro ostatní a prostorem a prostředkem pro sdílení vynikajících příkladů podnikání v oboru.

Projekt soutěže Kantýna roku věří v mladé a nadějné talenty kuchařského řemesla, zvýšení propagace a zatraktivnění kuchařského oboru v sektoru veřejného zaměstnaneckého stravování. Talent Kantýny roku s návaznou aktivitou přímo zohlední podporu a profesionální rozvoj v praxi.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

Kantýna roku

Národní vítěz

Malá Kantýna roku do 200 porcí

Regionální vítěz

Velká kantýna roku 200+ porcí

Regionální vítěz

Talent Kantýny roku

Národní Talent

NOMINACE / PŘIHLÁŠENÍ

Chcete-li přihlásit svou firmu stačí splnit následující podmínky: zájemci o účast v soutěži jsou českými subjekty – fyzické či právnické osoby, mohou stravovací službu provozovat či být v nájmu, externě dodávat.

Nominaci lze provést online vyplněním nominačního formuláře či zasláním nominace v tištěné podobě. Vyplnění ZDE.

Přihlášení / potvrzení nominace proběhne vyplněním podrobného sebehodnotícího dotazníku a souhlasu s podmínkami soutěže.

Přihlášený subjekt nemusí být členem oborové organizace.